Lahav Research Project: Fase IV.

Lahav Research Project: Fase IV.

Lahav-forskningsprosjektet: Fase IV har jobbet hos Tell Halif (Israel) i en stund med a konsentrere seg om gjenoppretting av komplette husholdningssamlinger fra strukturer identifisert som innenlands og datert til slutten av det 8. arhundre f.Kr. med det formal a definere aktivitetsomrader a bestemme bruken av plass i hver del av hver eksponert struktur.

Figurfragment fra den hellenistiske perioden.

(Alle bilder, hoflighet av Lahav Research Project ble tatt av Seung Ho Bang)

I sommeren 2015 kom vi tilbake til et flerbrukerom som vi oppdaget i felt V i tidligere arstider av var fase IV, hvor matbehandling og tekstilproduksjon ble utfort. Deler av rommet ble ogsa brukt til lagring. Vi fullforte eksponeringen av rommet, sa vel som a returnere til et omrade som forbinder vare felt IV og V, der vi begynte a avdekke en annen innenlandsk struktur. Arbeid pa dette omradet utgjorde en stor del av strukturen som ligger mellom to tidligere utsatte elementer som sannsynligvis tilhorer denne strukturen. De fleste strukturer og funnene innenfor feltene IV og V tilhorer slutten av den gamle bydelen fra det 8. arhundre.

Pillared hus fra slutten av det 8. arhundre fvt. (Alle bilder, hoflighet av Lahav Research Project ble tatt av Seung Ho Bang)

Stone mortel og juglet in situ. (Alle bilder, hoflighet av Lahav Research Project ble tatt av Seung Ho Bang)

Pa grunn av senere aktiviteter i den romerske / bysantinske perioden i denne delen av omradet var det imidlertid mange forstyrrelser i landbruket, inkludert terrassebygging og jordnivellering. Den sistnevnte aktiviteten ga mye tilbakefylling som introduserte mange mold-made figurfragmenter som mest sannsynlig kom fra en n rliggende favissa. Selv om kilden til figurfragmentene ikke ble identifisert, antar vi at det ma v re i n rheten av et kultsenter hvor aktiviteter knyttet til disse figurene fant sted.

Prosjektet er regissert av professor Oded Borowski fra Emory University og assistert av prof. Cynthia Shafer-Elliott (William Jessup University, CA), Timothy Frank (University of Bern, Sveits) og Dr. Seung Ho Bang (Baylor University, TX) .

Alt innhold som tilbys pa denne bloggen, er kun til informasjonsformal. De amerikanske skolene for orientalsk forskning (ASOR) gir ingen uttrykk for noyaktigheten eller fullstendigheten av informasjon pa denne bloggen eller funnet ved a folge noen linker pa denne bloggen. ASOR vil ikke v re ansvarlig for eventuelle feil eller utelatelser i denne informasjonen. ASOR er ikke ansvarlig for tap, skader eller skader pa displayet eller bruk av denne informasjonen. Meningene som uttrykkes av bloggere og de som gir kommentarer, er deres alene, og gjenspeiler ikke ASORs meninger eller noen medarbeider derav.