UH-1Y Venom.

UH-1Y Venom.

UH-1Y Venom i virkeligheten.

Bell UH-1Y Venom (eller Super Huey) er et twin-motor medium storrelse verktoy helikopter utviklet fra UH-1N Twin Huey drives av United States Marine Corps, som en modernisering til UH-1N Twin Huey som har v rt i service i 40 ar.

Battlefield 3 Rediger.

UH-1Y Venom.

Hastighet.

Deaktiver terskel.

Spesielle funksjoner.

Andre passasjervapen.

Prim r vapen.

Tilpasning.

Mottiltak.

UH-1Y Venom kan ses i Battlefield 3 Teaser Trailer. UH-1Y Venom kan ogsa ses i Operation Firestorm-trailer. I spillet er den tilgjengelig i Conquest pa Operation Firestorm og ogsa tilgjengelig for USA mens du spiller Rush i Caspian Border som sett i Caspian Border Rush walkthrough. Det er ogsa i Rush-versjonen av Noshahr Canals. Giftet dukker opp igjen pa Oman-bukta og Wake Island 2014 pa USS Essex, som er i stand til a gyte pa i Conquest.

Singleplayer Rediger.

UH-1Y Venom vises i kampanjemalet Fear No Evil. Det ser ut til a evakuere Team Misfit og naken de fant i banken.

UH-1Y Venom vises pa slutten av oppdragene Operation Exodus og Exfiltration ekstraherer Snake 6-6 fra stedene oppdragene finner sted i.

Det vises ogsa i Fire from the Sky, hvor to av dem transporterer Warrior 2-1 inn og ut av oppdragsomradet.

Multiplayer Edit.

I multiplayer er giften USMCs lufttransport, som har plass til fem spillere. Sammen med piloten kan to spillere drive dormonterte miniguns, og to andre spillere kan bruke sitt personlige utstyr, for eksempel reparasjonsverktoyet nar helikopteret tar skade. Lufttransport har hoyere toleranse for skade, kun brann etter at de er ned til 33% helse. Giftet kan fylle to roller. Det kan transportere flere enheter og kan v re en potent morder pa grunn av sine to miniguns.

En vanlig taktikk er a ha to ingeniorer i passasjerseter, sa hvis helikopteret har blitt deaktivert, vil operatorene ikke trenge a lande helikopteret pa grunn av at det kan repareres midt i likhet med speilhelikoptrene. Og nar helikopteret ikke trenger reparasjon, kan de skyte ut sidene av kjoretoyet med sine raketter og prim rvapen, og legger til det allerede sterke drappotensialet som giftens miniguns har.

Battlefield 4 Rediger.

UH-1Y Venom.

Hastighet.

Deaktiver terskel.

Gunner vapen.

Prim r vapen.

Brannfrekvens.

Oppdater tid.

Ammunisjon.

Second Gunner vapen.

Prim r vapen.

Brannfrekvens.

Oppdater tid.

Ammunisjon.

Tilpasning.

Mottiltak.

Kamuflere.

UH-1Y Venom er et transporthelikopter som er omtalt i Battlefield 4.

Singleplayer Rediger.

I Baku brukes en UH-1Y Venom av Firebird 2-1 i et forsok pa a trekke ut Tombstone Squad. Det er odelagt av en Mi-28 Havoc, men.

Huey vises senere i spillet i Tashgar, hvor Major Greenland transporteres til et tak for a takke Tombstone for deres innsats og klare dem for transport til Suez.

I alle endene i Suez, et helikopter av kallesignalet til Bloodhound, vil hente Tombstone.

Multiplayer Edit.

I Battlefield 4 multiplayer, fungerer UH-1Y Venom som den amerikanske lufttransporten. Det er tilsvarende til RUs Ka-60 Kasatka og CNs Z-9 Haitun.

Venomets hovedrolle er a ferge infanteri. Pa samme mate som Battlefield 3, kan noen na gyte inne i helikopteren uten a ha en person fra samme gruppe i helikopteret, noe som kan tillate en enkelt helikopter a levere flere mennesker uten a matte komme tilbake for a hente mer.

UH-1Y, som andre flytransporter, har ingen stotende vapen, og ma derfor stole pa enten miniguns, passasjervapen eller roadkilling for a forsvare seg. Tiltakene er ogsa knappe, som bare bestar av IR Flares, som kun tjener som forsvar mot luftvapen.

Den andre og tredje passasjerplassen er bev pnet med miniguns, som tidligere nevnt. I motsetning til Battlefield 3, gjor miniguns ingen skade pa MBT, og kan bare skade lettere kjoretoy og luftfartoyer. Disse miniguns er relativt unoyaktige pa avstand, og hvis malet beveger seg, men med samarbeid kan de brukes til god effekt mot infanteri og ulike lette kjoretoyer.

De to siste passasjersporene gir spillerne mulighet til a benytte seg av sine vapen og utstyr. Dermed kan en ingenior brukes til a befeste chopper med reparasjon, eller kan gi tyngre anti-kjoretoy evner med anti-tank vapen og anti-luft vapen.

Som med alle transporter i spillet, har den ingen laser eller oppgraderinger, og kun malingsordningen kan tilpasses.